Πρόγραμμα

Εκμάθηση κολύμβησης

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ
15:20-16:00Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ
16:00-16:40Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ
16:40-17:20 Γ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ Γ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ Γ ΤΜΗΜΑ
17:20-18:00Δ ΤΜΗΜΑΔ ΤΜΗΜΑΔ ΤΜΗΜΑΔ ΤΜΗΜΑΔ ΤΜΗΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΕΣ
10:00-10:40 Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ
10:40-11:20Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ
11:20- 12:00Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ

Καλλιτεχνική κολύμβηση

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ
18:00-19:15 1ο και 2ο αστέρι 1ο και 2ο αστέρι 1ο και 2ο αστέρι 1ο και 2ο αστέρι 1ο και 2ο αστέρι
19:15-20:30 3ο και 4ο αστέρι 3ο και 4ο αστέρι 3ο και 4ο αστέρι 3ο και 4ο αστέρι 3ο και 4ο αστέρι
17:00-20:30Αγωνιστικό τμήμα Αγωνιστικό τμήμα Αγωνιστικό τμήμα Αγωνιστικό τμήμα Αγωνιστικό τμήμα

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΕΣ
10:00-11:00ΑΣΤΕΡΙΑ 1ο,2ο
11:00-12:00ΑΣΤΕΡΙΑ 3ο,4ο

Επικοινωνήστε μαζί μας.

6971 95 91 46 – 6971 72 55 29