Πρόγραμμα

Εκμάθηση κολύμβησης

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ
15:20-16:00Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ
16:00-16:40Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑΑ ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ
16:40-17:20 Γ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ Γ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ Γ ΤΜΗΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΕΣ
12:00-12:40 Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ
12:40-13:20Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ
13:20- 14:00Α ΚΑΙ Β ΤΜΗΜΑ

Καλλιτεχνική κολύμβηση

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ
17:20-18:001ο και 2ο αστέρι 1ο και 2ο αστέρι 1ο και 2ο αστέρι 1ο και 2ο αστέρι 1ο και 2ο αστέρι
18:00-19:453ο και 4ο αστέρι 3ο και 4ο αστέρι 3ο και 4ο αστέρι 3ο και 4ο αστέρι 3ο και 4ο αστέρι
18:30-21:50Αγωνιστικό τμήμα Αγωνιστικό τμήμα Αγωνιστικό τμήμα Αγωνιστικό τμήμα Αγωνιστικό τμήμα

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΕΣ
8:00-10:00Αγωνιστικό τμήμα
12:40-13:20ΑΣΤΕΡΙΑ 1ο,2ο,3ο,4ο

Επικοινωνήστε μαζί μας.

6971 95 91 46 – 6971 72 55 29